Langdurige klachten

We hebben sinds het eerste wereldcongres betreffende Fibromyalgie en Myofacial Pain (University of Minnesota, USA) expertise opgebouwd bij langdurige klachten van pijn en/of  moeheid.

DE AANPAK: EEN LEERPROCES.

De patiënten die we zien hebben vaak al een lange weg achter de rug, kregen diverse therapieën en veel goede raad. Vaak werden actieve therapiën voorgesteld. Meestal werden deze na drie weken stopgezet wegens verergering van de klachten. De klachten bleven... 

Na een lange zoektocht menen we de bron van deze terugval grotendeels te hebben gevonden.

LANGDURIGE KLACHTEN VAN PIJN EN/OF MOEHEID KUNNEN OP VERSCHILLENDE MANIER ONTSTAAN.

Soms ligt een lokaal letsel aan de oorsprong (een breuk, operatie) waarbij de pijn ondanks uitstekende zorg niet verdwijnt maar evolueert naar een regionale problematiek (de pijn situeert zich nu in een groter gebied) tot het een veralgemeende problematiek wordt. Het is nu een centrale en complexe aandoening geworden. Het ganse lichaam doet pijn of is uitgeput.

Indien voldaan wordt aan de diagnostische criteria van fibromyalgie of CVS wordt deze diagnose gesteld.  Echter, vaak wordt niet voldaan aan de diagnostische kriteria en dan spreekt men van Spasmofilie of Autonome disfunctieWij hanteren één begrip bij de therapeutische aanpak, nl. autonome disfunctie, ongeacht wat de oorzaak of de diagnose is. Want waar gaat het nu precies om? Men kan niet meer functioneren zoals men wilt. Men dis-functioneert.

Om terug volwaardig te kunnen functioneren (op welk niveau dan ook, min of meer zoals vroeger of aangepast) is volgens ons inzien geen 'behandeling' maar een leerproces nodig. Een leerproces waarbij we het probleemoplossend vermogen van het lichaam aanspreken. Niet met taal maar via het lichaam zelf. De methodiek die we hiervoor ontwikkeld hebben heet Doorvoeldbewegen.