DOWNLOAD ARTIKELS

Hier kan je een aantal artikels downloaden die we hebben geschreven of mee helpen schrijven.

DE BEHANDELING VAN CVS IN DE EERSTE LIJN

Uitdaging of verplicht nummer?

T. DECLERCQ, H. STUER, S. HEYTENS, S. BLANCKE, R. ROGIERS, J. EYSKENS

Verschenen in: Huisarts Nu december 2010; 39(10)PDF icon _huisarts_nu_dec_2010_cvs_uza_uz.pdf

artikel2

ACTIEVE SPEIERTRAINING VERSUS RELAXATIE VOOR CHRONISCHJE NEKKLACHTEN

Effectiveness of dynamic muscle training, relaxation training, or ordinary activity for chronic neck pain: randomised controlled trial.

Viljanen M, Malmivaara A, Uitti J. 

Verschenen in BMJ 2003;327:475-9.

Duiding voor het tijdschrift van het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV):  J. Eyskens

Minerva september 2004, volume 3, nummer 7

PDF icon _de bijsluiter.pdf

OP ZOEK NAAR EEN RATIONELE REVALIDATIE VAN LANGDURIG VERMOEIDE PATIENTEN.

Jan B Eyskens, Lic. Kinesitherapie en Motorische Revalidatie, Bewegingsconsulent.

Verschenen in FYSISCHE THERAPIE 3/2000. 

De titel stelt het al... Dit waren de eerste stappen op weg naar een gefundeerde aanpak.

PDF icon _artikel_moe.pdf

OP ZOEK NAAR EEN CONSENSUS MODEL VOOR DE AANPAK VAN RUGPIJN

Jan B. Eyskens, Lic. Kinesitherapie en Motorische Revalidatie, Bewegingsconsulent.

Verschenen inFYSISCHE THERAPIE 1/2000

Ook nu stelt de titel het al. Het is de uitwerking van wat op deze en andere sites staat over de aanpak van lokale problematiek.

PDF icon _artikel_rug.pdf

 

“© copyright – Jan b Eyskens – 2014”